Priser

Terminsavgift (6 Månader) 1700 kr

Årsavgift (12 Månader) 3200 kr

Betalning sker på PlusGirokonto: 54 60 22-5.

Glöm inte att skriva ditt namn på betalningen.
Vit Gi är den enda tillåtna färgen på klubben!

Passar inget utav alternativen dig? Kontakta oss så försöker vi finna ett mer passande alternativ.

I avgiften ingår:

  • Medlemskap i den ideella föreningen
  • Tillgång till samtliga instruktörledda pass
  • Medlemskap i Svenska BJJ Förbundet
  • Medlemskap i svenska Submission Wrestling Förbundet
  • Försäkring via Budo och Kampsportförbundet (Folksam) under träning och tävlingstilfällen.