Klubbens stadgar

T.K BRAZILIAN JIU JITSU ACADEMY (är en ideell förening)

Föreningen drivs utan vinstsyfte och alla pengar går tillbaka till klubben i form av sponsorpengar till träningslokalen, redskap, tävlingar, hyra och olika seminarier för utveckling.

Träningsverksamheten innefattar ledarledda träningar 5 gånger i veckan. I tävlingssammanhang deltar T.K BJJ frekvent. Under de senaste åren har fina placeringar gjorts nationellt och även internationellt.

Vi vill genom vår verksamhet inom idrottsrörelsen utveckla människor positivt i alla avseenden.

Våra tränare i Sverige utvecklas ständigt genom att åka utomlands och träna hos de bästa .
En gång om året tar vi hit vår huvudtränare från Los Angeles.

De stadgar och normer vi arbetar utifrån är:

  • Att i alla led ständigt utveckla och förbättra jiu-jitsun till form och innehåll
  • Att alla som vill, oavsett ras, religion, ålder, kön, nationalitet och fysiska förutsättningar, får vara med i vår idrottsverksamhet
  • Att man genom jiu-jitsun skapar kontakt mellan människor ur olika samhällsgrupperingar
  • Att de som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för sin verksamhet
  • Att jiu-jitsun ger alla som deltar en kamratlig och trygg social gemenskap

Våra mål är:

  • Ha hög standard på pedagogik och undervisning
  • Satsa extra på alla som vill tälva
  • Se till att alla når sin maximala potential inom BJJ
  • Producera fram duktiga utövare av sportenFå fler medlemmar i klubben

Vi har under vår levnadsperiod kunnat uppnå alla av de uppsatta målen.